Friday, August 15, 2008

August 15 A7-BAI
BOEING 874 Qatar Airways A7-BAI.